Actueel

Winnaar schrijfwedstrijd 2023 is bekend!

Vanwege het 10-jarig bestaan van de schrijfwedstrijd was er dit jaar een bijzondere verrassing:
Alle deelnemende groepen waren uitgenodigd in Tiliander! Vóór de uitslag bekend werd gemaakt was er een kort optreden van rapper Thomas van Vliet en uiteindelijk zou het hele gezelschap gaan genieten van de speelfilm ‘Koning van Katoren’.

Nét daarvoor maakte Femke Timmermans, de winnares van 2022, de winnaar van dit jaar bekend. Dat werden Valentine en Mijntje uit groep 7/8 van Basisschool De Bunders met hun verhaal ‘Het goede doel’. Zij namen de wisseltrofee én de toezegging voor een workshop schrijven van een Nederlandse boekenschrijver mee naar school!

Uitreikingen Cultuurprijzen.

Vrijdagavond 22 september vond in Cultuurcentrum Den Boogaard in Moergestel de tweejaarlijkse uitreiking plaats van twee prijzen: De Oisterwijkse Cultuurprijs én de Karel Groenland Oeuvreprijs.

Moergestels lokale zender MTV maakte van deze avond ’n fraaie registratie gelardeerd met vele gesprekjes met betrokkenen. Hier te zien!

Rick Schilders loodste de volle zaal geroutineerd door de avond heen die gelardeerd werd met films vervaardigd door LOVO, entertainment door ‘Paraat op Maat’, het saxofoonensemble van Koninklijke Harmonie Asterius en beeldend kunstenaar Joep Vrenken.

Snel werd duidelijk dat de zeskoppige jury er ’n enorme kluif aan had gehad. Eígenlijk verdienden alle genomineerden een van de prijzen; ze waren niet voor niets al verkozen uit vele aanmeldingen om op deze avond het spotlicht op zich gericht te krijgen. Op het podium stonden mensen die hun sporen in het Oisterwijkse al decennialang achterlieten of die juist in de afgelopen twee jaren ’n bijzondere prestatie leverden.

Arjan Kooijmans stond er als gezicht van de prachtige theaterproductie ‘De Show van je Leven’, Ad en Henny Smarius zetten hun schouders al vele tientallen jaren onder Oisterwijkse projecten en verenigingen; het werd tijd dat dat ‘ns uitgebreid belicht werd.

Piet Jacobs en Martin van der Waals konden aan het eind van de avond de bronzen, gewichtige wisseltrofee, uitgereikt door Cultuurwethouder Anne-Cristien Spekle, mee naar huis nemen. Piet en Martin waren grandioos geslaagd in hun monnikenwerk 175 jaar Koninklijke Harmonie Asterius in kaart te krijgen. Met hun boek ‘In harmonie met de Tijd’ konden zij de Oisterwijkse Cultuurprijs op hun naam zetten.

Op oeuvregebied had ‘Stichting Oisterwijk Schrijft Cultuur’ qua prijsuitreiking nog wat in te halen. Bij uitzonderingen reikte de stichting de Karel Groenland oeuvreprijs uit aan twee personen. Beiden vanwege hun niet aflatende inzet op het gebied van cultuur. Huub Groenland vanwege -onder andere- zijn enorme aandeel in de Oisterwijkse Theaterwereld en lokale omroep, Kees Welmers die zijn krachten gaf aan het Oisterwijkse historisch erfgoed zoals de Joodse begraafplaats en de recentelijke geplaatsen struikelstenen.

Prachtig was de uitspraak die op beide personen van toepassing is: dat zij anderen kunnen bewegen tot dingen die deze eigenlijk helemaal niet van plan waren op te pakken.

Mies Groenland -weduwe van Karel Groenland, naar wie de prijs is vernoemd- pinde Kees en Huub de speciaal ontworpen speld op. Mies zelf mocht ook ’n speld in ontvangst nemen.

Op deze avond waren we tevens getuige van het installeren van de nieuwe Stadsdichter. Stichting WieKentKunst droeg dit over aan Stichting Oisterwijk Schrijft Cultuur. Na Jan van Rijthoven, Karin van den Heuvel en Aniek Beemer mag Ton van de Wouw de titel de komende jaren dragen. Geïnspireerd door zijn nieuwe taak kreeg Ton de zaal stil met ’n kersvers gedicht.

Personen, stichtingen en verenigingen aanmelden voor de beide prijzen kan voortaan doorlopend via www.oisterwijkschrijftcultuur.nl. De volgende uitreikingen vinden over twee jaren, in 2025 plaats.

Overdracht ‘stadsdichterschap’ aan Stichting Oisterwijk Schrijft Cultuur.

In 2011 besloot Stichting WieKentKunst, die verantwoordelijk is voor een breed scala aan (eenmalige of terugkerende) culturele activiteiten in Moergestel, dat de gemeente Oisterwijk rijp was voor een eigen stadsdichter. In datzelfde jaar trad schrijver Jan van Rijthoven als eerste aan als zodanig. Twaalf jaar en drie stadsdichters verder, geeft WieKentKunst nu het stokje van de verantwoordelijkheid door aan Stichting Oisterwijk Schrijft Cultuur.

In 1993 stelde Venlo als eerste gemeente in Nederland een stadsdichter aan. De functie van stadsdichter – of dorpsdichter – is een erebaan. Een lokale dichter of schrijver wordt voor een zekere periode aangesteld met als taak het schrijven van gedichten over zijn/haar woonplaats en meer of minder belangrijke gebeurtenissen die er plaats vinden. Jan van Rijthoven voerde deze taak gedurende drie jaar met veel verve uit en hij werd opgevolgd door Karin van den Heuvel en Aniek Beemer. In de afgelopen twaalf jaar gaf WieKentKunst elke paar jaar de pen door aan een nieuwe stadsdichter, maar deze stichting heeft onlangs besloten de verantwoordelijkheid voor het stadsdichterschap over te dragen aan Stichting Oisterwijk Schrijft Cultuur. Deze stichting draagt de term ‘schrijven’ mee in haar naam en dat heeft te maken met de schrijfwedstrijd die ze jaarlijks organiseert voor de hoogste klassen van de Oisterwijkse basisscholen. Maar ook de stadsdichter zal zich voortaan onder haar vleugels scharen.

De overdracht van WieKentKunst naar Oisterwijk Schrijft Cultuur staat te gebeuren op de avond van de uitreiking van de Cultuurprijs en de Karel Groenlandprijs, op 22 september in cultureel centrum Den Boogaard in Moergestel. Tijdens deze avond, waarin niet alleen de genomineerden voor beide prijzen zich presenteren maar ook andere kunstuitingen aan bod komen, is het gedicht dit jaar prominent vertegenwoordigd. Volgend op de overdracht van het stadsdichterschap zal Stichting Oisterwijk Schrijft Cultuur de nieuwe stadsdichter bekendmaken, die de komende jaren de vier Oisterwijkse kernen op zijn/haar eigen bloemrijke manier in woorden zal schilderen.

Benieuwd wie de Cultuurprijs en Karel Groenlandprijs in de wacht sleept en wie de nieuwe Stadsdichter wordt ga op vrijdagavond 22 september naar Den Boogaard in Moergestel! Het is gratis toegankelijk. U bent welkom vanaf 19.45 uur.

OISTERWIJKSE CULTUURPRIJZEN UITGEREIKT OP 22 SEPTEMBER

De Oisterwijkse cultuurprijzen worden tweejaarlijks uitgereikt. Inmiddels heeft men de tiende editie bereikt en beraadslaagt de jury aan wie zij de prijzen in september gaat overhandigen. Voorwaar geen makkelijke taak!

In 2012 ontstonden twee jaarlijks terugkerende evenementen: een schrijfwedstrijd voor de hoogste groepen van de lokale basisscholen én een Cultuurprijs. Sinds 2017 worden beide activiteiten georganiseerd door Stichting Oisterwijk Schrijft Cultuur.

Vanaf dit jaar zullen elke twee jaar twee prijzen worden uitgereikt: de hiervoor genoemde ‘Cultuurprijs’ (In samenwerking met Gemeente Oisterwijk) én ‘De Karel Groenlandprijs’.

De Cultuurprijs wordt uitgereikt aan een persoon, organisatie of initiatief die/dat zich, in de twee jaren voorafgaand, heeft onderscheiden met een bijzonder cultureel project.

De Karel Groenlandprijs wordt uitgereikt aan een vrijwilliger of groep vrijwilligers die zich gedurende een langere periode belangeloos heeft ingezet voor een op cultureel gebied actieve vereniging, instantie of initiatief.

Kandidaten voor de onderscheidingen konden afgelopen tijd worden aangemeld door de gemeenschap met een goed onderbouwde voordracht. Een deskundige en onafhankelijke jury selecteert uit elke categorie drie genomineerden en maakt op de uitreikingsavond de winnaars bekend. De winnaar van de Cultuurprijs ontvangt een wisseltrofee, een oorkonde en het aanbod om, voor een doel naar eigen believen, kosteloos de zaal en faciliteiten van één van de cultuurcentra Tiliander of Den Boogaard een dagdeel te gebruiken. De winnaar van De Karel Groenland prijs ontvangt een oorkonde en een zilveren speld.

De wisseltrofee werd gemaakt door de Oisterwijkse kunstenaar Harm Timmermans ter gelegenheid van de instelling van De Cultuurprijs in 2012 tijdens de viering van het Oisterwijk 800 jaar. Opdrachtgever was destijds Stichting Oisterwijk 800.

De jury voor 2023 bestaat uit Josephine Voets (onafhankelijk juryvoorzitter), Ellen Brouwers, Niels van de Ven, Toine van de Klundert, Marcel van Riel en Mariëtte Berkelmans. Na  rijp beraad hebben zij onderstaande aanmeldingen genomineerd:

Voor De Cultuurprijs:

  • Musical ‘De Show van je Leven’ van Stichting Lend of Loverleij (LOL).
  • Boek ‘In harmonie met de tijd’ geschreven door Martin van der Waals en Piet Jacobs.

Voor De Karel Groenlandprijs:

  • De heer en mevrouw Ad en Henny Smarius.
  • De heer Huub Groenland.
  • De heer Kees Welmers.

De uitreikingen zullen plaatsvinden op vrijdagavond 22 september 2023 in Cultuurcentrum Den Boogaard te Moergestel vanaf 19.45 uur. De avond -doorspekt met cultuur- wordt gepresenteerd door Rick Schilders en is kosteloos te bezoeken.

Cultuurprijs én Karel Groenland prijs 2023

Het bestuur van Stichting Oisterwijk Schrijft Cultuur heeft zich, de afgelopen periode, beraden op de opzet van de Karel Groenland Cultuurprijs. Gekeken is naar de uitgangspunten, doelstelling en draagvlak in de brede gemeenschap.

Uiteindelijk heeft het bestuur besloten om tot de volgende gewijzigde opzet van de Cultuurprijs te komen.

De Cultuurprijs wordt uitgereikt aan personen en verenigingen/stichtingen, die een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan cultuur in de kernen Oisterwijk, Moergestel, Haaren en Heukelom.
Cultuur wordt in brede zin bedoeld.
De prijs is bestemd voor projecten of bijdragen van personen/stichtingen/verenigingen, die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan cultuur. Commerciële culturele activiteiten worden uitgesloten.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de Cultuurprijs en de Karel Groenland prijs.
De Cultuurprijs wordt voortaan in samenwerking met de Gemeente Oisterwijk uitgereikt aan personen/stichtingen/verenigingen, die met een actueel project of activiteit een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan cultuur in één of meerdere kernen van Oisterwijk.
De Karel Groenland prijs wordt een oeuvreprijs voor personen/stichtingen/verenigingen, die gedurende een lange periode een bijdrage hebben geleverd aan cultuur in brede zin in de voornoemde kernen.
Beide prijzen zullen voortaan om de twee jaar worden uitgereikt.
Aanmeldingen mogen op ieder gewenst moment tot aan de vastgestelde sluitingstermijn.
Er zijn nieuwe reglementen opgesteld voor beide prijzen.
Er is op de gebruikelijke wijze een jury samengesteld onder leiding van een onafhankelijk voorzitter.
De gewaardeerde samenwerking met Sociaal-Cultureel Centrum Tiliander en Den Boogaard blijft ook in de nieuwe opzet.
Wij hopen en vertrouwen dat op deze wijze de Cultuurprijs ook naar de toekomst een gewaardeerd onderdeel blijft van de kernen van de Cultuurprijs en Karel Groenland prijs 2023!

Kent u iemand of een organisatie die zich het afgelopen jaar belangeloos heeft ingezet met een recent project of die gedurende een langere periode een vrijwillige en grote culturele bijdrage heeft geleverd aan cultuur voor het Oisterwijks culturele leven en die deze prijs verdient? Draag een kandidaat voor.

Schrijfwedstrijd 2022

Het winnende verhaal 2022 is geschreven door Femke Timmermans uit groep 7 groen van De Mozaik.

De titel van het winnende verhaal is “Het bijzondere vuurvliegje”.

De wisseltroffee komt dit jaar dus in handen van groep 7 groen van De Mozaik. Daarbovenop krijgt de hele groep ’n boeiende wandeling door de Duurzaamheidsvallei onder begeleiding van meerdere ervaren gidsen én een kwartetspel over ‘afval’ om thuis te kunnen spelen.

Klik hier om het filmpje van de aankondiging van de prijswinnaar te zien.

Uitreiking Karel Groenland Cultuurprijs 2021

De winnaar van 2021 is:

Redactie van het boek ‘Haaren, een wandelend dorp’

foto: Oisterwijk in Beeld

Op vrijdagavond 24 september vond, georganiseerd door ‘Stichting Oisterwijk Schrijft Cultuur’ de uitreiking plaats van de Karel Groenland Cultuurprijs 2021.

‘Cultuur staat nooit stil’, was het thema van dit jaar. Weliswaar deelde corona ’n fikse tik uit aan velen die zich met cultuur bezig houden maar sommigen vonden toch hun weg en gingen moedig door. Hén vielen de nominaties ten deel.

Genomineerd voor deze prijs waren Koninklijke Harmonie Asterius, Huub Groenland, Albert Nooren, Oisterwijk in Beeld en de redactie van het boek ‘Haaren, een wandelend dorp’.

De avond, bezocht door veel cultuur-geïnteresseerden, werd opgeluisterd door velen, ander andere met optredens van gitaar- en vocalgroep ‘Da Capo’, ’n jeugddelegatie van ‘Muziekvereniging Prinses Juliana’, stadsdichteres Aniek Beemer en dorpsomroeper Henk van den Nieuwenhuizen. Burgemeester Janssen, die de hele avond bijwoonde, stak in ’n toespraak ’n mooi hart onder de riem van iedereen die cultuur lief heeft. Rick Schilders loodste de zaal kundig en met kwinkslagen door de avond. Alle optredens vonden plaats onder toeziend oog van de groteske Oisterwijkse reuzen. Voorzitter Peter van den Meijdenberg verhaalde over hun ontstaansgeschiedenis.

LOVO stak tevoren én op de avond zelf vele uren in het gebeuren. Zij registreerden de uitreikingsavond en stelde op film vraaggesprekken samen die werden getoond voorafgaand aan elk juryrapport rond een genomineerde.

De jury meldde dat zij ’n pittige taak hadden aan het aanwijzen van ’n winnaar voor de cultuurprijs. Immers, álle genomineerden verdienden hem. De prijs bestaande uit de wisseltrofee, ’n cheque van € 250,- en de mogelijkheid ’n dagdeel te mogen beschikken -inclusief techniek- over Cultuurcentrum Tiliander of Den Boogerd, ging naar de redactie van het boek “Haaren, een wandelend dorp”.