Actueel

Bienekebolders wint Schrijfwedstrijd 2020

 

 

Karel Groenland Cultuurprijs verplaatst naar 2021 

Jaarlijks wordt in Oisterwijk de Cultuurprijs uitgereikt. Deze prijs is bestemd voor een groep of een persoon die zich voor de cultuur in brede zin verdienstelijk heeft gemaakt in Oisterwijk, Moergestel en Heukelom.

De prijs wordt sinds 2012 uitgereikt en is sinds 2017 vernoemd naar wijlen Karel Groenland, die zijn leven lang als vrijwilliger een grote culturele bijdrage aan de gemeenschap heeft geleverd.

De cultuurprijs wordt georganiseerd door de Stichting Oisterwijk Schrijft Cultuur in nauwe samenwerking met Oisterwijk Verbeeldt.

Het bestuur heeft besloten de uitreiking van de Cultuurprijs niet in 2020 te laten plaatsvinden, maar deze te verplaatsen naar 2021.

Reden hiervoor is dat door de Coronacrisis het culturele leven grotendeels stil staat. Daarbij komt nog de onzekerheid over de voorwaarden waaronder een feestelijk bijeenkomst of avond kan worden georganiseerd.

Wij hopen dat het Culturele leven komend seizoen weer op gang kan komen en de diverse activiteiten kunnen doorgaan.

In september 2021 zal normaal gesproken de uitreiking van de Karel Groenland Cultuurprijs weer plaatsvinden. Op dat moment zal ook de kern Haaren worden betrokken, aangezien deze dan deel uit maakt van de gemeente Oisterwijk.

Karel Groenland Cultuurprijs

….. De winnaar van 2019 is ……..

….. De winnaar van 2018 is ……..

Samenstelling jury 2019

Er is een pool van kandidaat juryleden. Na de sluitingstermijn voor de aanmeldingen wordt uit deze pool de jury van 5 personen (voorzitter en 4 leden) samengesteld. Hiervoor is gekozen om belangenverstrengeling zo veel mogelijk te voorkomen. Het zou immers kunnen dat een kandidaat jurylid voorzitter of bestuurder van een  genomineerde instelling is.

De voorzitter van de jury is Evelien Nelemans, zij is onafhankelijk en objectief. Evelien met een passie: passie voor kunst in het algemeen en voor amateurkunst in het bijzonder.
Sinds 2006 is zij na de studie Theaterwetenschap en Kunstbeleid- en management te vinden in de Brabantse kunstwereld.
Eerst bij het Centrum voor Amateurkunst Noord-Brabant, vervolgens bij Kunstbalie en vanaf 2018 bij Kunstloc Brabant.
Sinds het ontstaan van Kunstloc Brabant is zij werkzaam als Programmaleider Versterken Culturele Sector.
Ook in haar vrije tijd gaat de passie door. Evelien is enthousiast amateurdanser in Hoevelaken en is vaak te vinden in het theater of museum.

Na de sluitingstermijn 15 juni 2019 wordt gekeken naar de nominaties. Uit de pool van kandidaat jury leden wordt gezocht naar geschikte kandidaten, die geen relatie hebben tot de genomineerden en zo veel mogelijk onafhankelijk en objectief naar de nominaties kunnen kijken.

In 2019 bestond de jury naast de voorzitter Evelien Nelemans uit:

Ellen Brouwers

Niels van de Ven

Toine van de Klundert

Irene Lemmens

De jury heeft de stevige taak om uit vele kandidaten 5 nominaties te selecteren

20 september 2019 is de winnaar in Cultuur Centrum de Bogaard Moergestel bekend gemaakt