Cultuurprijs

REGLEMENT EN PROCEDURE

De Cultuurprijs wordt tweejaarlijks in de gemeente Oisterwijk uitgereikt. Deze prijs is bestemd voor personen, groepen, stichtingen en verenigingen, die op vrijwillige basis een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan de cultuur voor de kernen Oisterwijk, Moergestel, Heukelom of Haaren. Cultuur wordt hier in de breedste zin bedoeld.

De Cultuurprijs wordt in samenwerking met de Gemeente Oisterwijk uitgereikt aan personen/stichtingen/verenigingen, die met een recent project of activiteit een bijzondere bijdrage hebben geleverd. Met recent wordt bedoeld niet meer dan twee jaar geleden.

De Cultuurprijs wordt georganiseerd door Stichting Oisterwijk Schrijft Cultuur in nauwe samenwerking met de Gemeente Oisterwijk en Stichting Oisterwijk Verbeeldt.

De Cultuurprijs bestaat uit:

 • Een wisseltrofee ontworpen door de Oisterwijkse beeldhouwer Harm Timmermans.
 • Een oorkonde.
 • Gratis gebruik van één van de theaters (Tiliander of Den Boogaard), inclusief complete techniek, voor een uitvoering of een expositie.

De criteria:

De Cultuurprijs is bestemd voor een ingezetene of organisatie uit de gemeente Oisterwijk (Oisterwijk, Moergestel, Heukelom, Haaren) die zich voor het culturele leven, in de ruimste zin van het woord, binnen de gemeente belangeloos inzet of heeft ingezet met een recent  project of activiteit. Hierbij zijn de volgende criteria van toepassing.

De culturele projecten hebben betrekking op de afgelopen twee jaren en dienen geleverd te zijn binnen één van de volgende disciplines:

 • Podiumkunst (dans, toneel, muziektheater, kleinkunst en meer).
 • Beeldende kunst (schilderkunst, beeldhouwkunsten meer).
 • Muziek (componeren en/of uitvoeren).
 • Audiovisuele kunst (film, fotografie en meer).
 • Literaire kunst (poëzie, proza, liedteksten en meer).
 • Conservering cultureel erfgoed.
 • Multimedia.
 • Een andere culturele uiting.

De genoemde culturele projecten zijn van aantoonbaar belang voor de gemeenschap van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom of Haaren.

Innovatieve aspecten, vormen van samenwerking, eventueel multidisciplinair karakter, publieksbereik en de kwaliteit van de prestatie zijn voor de jury basis voor hun overwegingen.

Niet het aantal van de voordrachten, maar de aard en de inhoud van de prestatie is doorslaggevend.

Op het aanmeldformulier dient een duidelijke beschrijving te staan van de geleverde prestatie(s) en een heldere motivatie op basis waarvan de kandidaat wordt voorgedragen.

De procedure: 

Voor het aanmelden van kandidaten voor de Cultuurprijs geldt de volgende procedure:

 • Kandidaten kunnen worden voorgedragen tot 15 juni in het jaar waarin de uitreiking plaatsvindt. Aanmeldingen na 15 juni doen mee met de eerstvolgende Cultuurprijs verkiezing.
 • Kandidaten kunnen niet zichzelf voordragen, dit moet door een andere persoon, vereniging, stichting of instelling gebeuren.
 • Uit de nominaties worden door een deskundige jury drie kandidaten geselecteerd en openbaar gemaakt. Uit deze genomineerden wordt door dezelfde jury een winnaar gekozen.
 • Wilt u een kandidaat voordragen, dan kunt u het aanmeldformulier invullen en dit verzenden.
 • De jury draagt verantwoordelijkheid voor een onafhankelijke en zorgvuldige jurering op grond van de criteria zoals hierboven omschreven.
 • In alle gevallen waarin bovengenoemde criteria niet voorzien, beslist de jury.
 • Op de derde vrijdag in september wordt in cultuurcentrum Tiliander in Oisterwijk de winnaar bekend gemaakt en wordt de Cultuurprijs, gelijktijdig met de tweejaarlijkse Karel Groenland prijs, uitgereikt tijdens een gevarieerd programma.

Stichting Oisterwijk Schrijft Cultuur dankt haar sponsoren en donateurs. Zonder hen was het niet mogelijk dit evenement te organiseren.

De aanmelding: 

Het voordragen van kandidaten voor de Cultuurprijs is mogelijk tot 15 juni in het jaar waarin de uitreiking plaatsvindt.

Maak gebruik van het aanmeldingsformulier om een ingezetene, instelling, stichting of vereniging te nomineren voor de Cultuurprijs. Vul de velden in en klik op verzenden.