De samenstelling van de jury

Marya Hüsstege (voorzitter)

Hanneke den Bleeker (bibliotheek)

Renske Jongejan (natuurlijk gezond Oisterwijk)

Sara Augustijn (winnares vorig jaar)