Gedichten van Jan van Rijthoven

In 1993 stelde Venlo als eerste gemeente in Nederland een stadsdichter aan. De functie van stadsdichter –of dorpsdichter– is een erebaan. Een lokale dichter of schrijver wordt voor een zekere periode aangesteld met als taak het schrijven van gedichten over zijn/haar woonplaats van belangrijke gebeurtenissen die er plaatsvinden.

In 2011 besloot de Stichting WieKentKunst dat de gemeente Oisterwijk rijp was voor een eigen stadsdichter. Jan van Rijthoven voerde deze taak gedurende drie jaar uit.