Herschepping van de leerlooiers?


(Ode aan de oud-medewerkers van de voormalige Oisterwijkse leerlooierij KVL)

Zie hen staan, fier rechtop, onbewogen blijvend in weer en in wind
Al ruim tachtig jaren schouder aan schouder pal naast elkaar
Dode mannen van steen en of men die nu mooi of foeilelijk vindt
De levende mens die hen passeert kijkt er in verwondering naar

Drie stoere bewerkers van de van dode koeien afgestroopte huid
Leerlooier, zo werd het beroep van kerels als dit ferme trio genoemd
En duizenden mannen net zoals hen naar de geschiedenis verluidt
Maakten als werknemer met noeste arbeid Oisterwijks KVL beroemd

Deze drie waarover het hier gaat, zij zijn niet van vlees en van bloed
Een beeldhouwer schiep hen uit opgewelde puur vulkanische steen
Een onwrikbaar teken dat Oisterwijk er altijd weer aan denken doet
Waarom, wanneer en hoe de leerlooierij KVL hier helaas verdween

In werkkledij staande rondom een globe met daarop een ranke zuil
Leerlooiers in schort en op klompen poserend op een wapenschild
Pronkend want hun loopbaan was eervol ook al was hun werk soms vuil
Een uitbeelding zoals de creatieve schepper van hen het heeft gewild

Ooit een geschenk van de nijverige werkers van de leerfabriek KVL
Aan de grote, gewichtig lijkende bazen van hun veelkoppig personeel
Een dankteken want hun dagelijks brood verdienden zij bij dezen wel
Al was hun karig loontje daarvoor maar net genoeg en dus niet veel

Vanaf 1941 staat het kunstwerk waar wijlen de KVL ooit gevestigd was
Een bijzonder rijksmonument dus het behouden ervan alleszins waard
Maar het verval van de gedenknaald kwam na een aantal jaren al ras
Erosie en de tand des tijds hebben de tufstenen sculptuur niet gespaard

De uitbeelding van nobele arbeid moet nu tot treurnis worden gesloopt
Restaureren is zinloos, de slijtage te fors, er is geen redden meer aan
Maar in plaats van de originele beeltenis zo mag toch worden gehoopt
Komt er binnenkort op dezelfde plek een acceptabele replica ervan staan

Want de werkgroep Gedenknaald KVL is zich daarmee gaan belasten
En is naarstig op zoek naar het daarvoor benodigde vele geld (€ 80.000)
En in de verwachting dat velen hiervoor in de buidel zullen gaan tasten
“KOMT HET WEL GOED” zoals de werkgroep u graag vol vertrouwen vertelt

Terug naar alle gedichten van Ton van de Wouw