Cultuurprijs en Karel Groenland prijs

Uitreiking Cultuurprijs en Karel Groenland prijs 2023

Het bestuur van Stichting Oisterwijk Schrijft Cultuur heeft zich, de afgelopen periode, beraden op de opzet van de Karel Groenland Cultuurprijs. Gekeken is naar de uitgangspunten, doelstelling en draagvlak in de brede gemeenschap.

Uiteindelijk heeft het bestuur besloten om tot de volgende gewijzigde opzet van de Cultuurprijs te komen.

De Cultuurprijs wordt uitgereikt aan personen en verenigingen/stichtingen, die een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan cultuur in de kernen Oisterwijk, Moergestel, Haaren en Heukelom.
Cultuur wordt in brede zin bedoeld.
De prijs is bestemd voor projecten of bijdragen van personen/stichtingen/verenigingen, die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan cultuur. Commerciële culturele activiteiten worden uitgesloten.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de Cultuurprijs en de Karel Groenland prijs.
De Cultuurprijs wordt voortaan in samenwerking met de Gemeente Oisterwijk uitgereikt aan personen/stichtingen/verenigingen, die met een actueel project of activiteit een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan cultuur in één of meerdere kernen van Oisterwijk.
De Karel Groenland prijs wordt een oeuvreprijs voor personen/stichtingen/verenigingen, die gedurende een lange periode een bijdrage hebben geleverd aan cultuur in brede zin in de voornoemde kernen.
Beide prijzen zullen voortaan om de twee jaar worden uitgereikt.
Aanmeldingen mogen op ieder gewenst moment tot aan de vastgestelde sluitingstermijn.
Er zijn nieuwe reglementen opgesteld voor beide prijzen.
Er is op de gebruikelijke wijze een jury samengesteld onder leiding van een onafhankelijk voorzitter.
De gewaardeerde samenwerking met Tiliander blijft ook in de nieuwe opzet.
Wij hopen en vertrouwen dat op deze wijze de Cultuurprijs ook naar de toekomst een gewaardeerd onderdeel blijft van de kernen van Oisterwijk!

Onder het Reglement en procedure van de Cultuurprijs en de Karel Groenlandprijs:

Cultuurprijs

Onder de mogelijkheid tot aanmelding: