Cultuurprijs én Karel Groenland prijs 2023

Overdracht ‘stadsdichterschap’ aan Stichting Oisterwijk Schrijft Cultuur.

In 2011 besloot de Stichting WieKentKunst, die verantwoordelijk is voor een breed scala aan (eenmalige of terugkerende) culturele activiteiten in Moergestel, dat de gemeente Oisterwijk rijp was voor een eigen stadsdichter. In datzelfde jaar trad schrijver Jan van Rijthoven als eerste aan als zodanig. Twaalf jaar en drie stadsdichters verder, geeft WieKentKunst nu het stokje van de verantwoordelijkheid door aan Stichting Oisterwijk Schrijft Cultuur.

In 1993 stelde Venlo als eerste gemeente in Nederland een stadsdichter aan. De functie van stadsdichter – of dorpsdichter – is een erebaan. Een lokale dichter of schrijver wordt voor een zekere periode aangesteld met als taak het schrijven van gedichten over zijn/haar woonplaats en meer of minder belangrijke gebeurtenissen die er plaats vinden. Jan van Rijthoven voerde deze taak gedurende drie jaar met veel verve uit en hij werd opgevolgd door Karin van den Heuvel en Aniek Beemer. In de afgelopen twaalf jaar gaf WieKentKunst elke paar jaar de pen door aan een nieuwe stadsdichter, maar deze stichting heeft onlangs besloten de verantwoordelijkheid voor het stadsdichterschap over te dragen aan Stichting Oisterwijk Schrijft Cultuur. Deze stichting draagt de term ‘schrijven’ mee in haar naam en dat heeft te maken met de schrijfwedstrijd die ze jaarlijks organiseert voor de hoogste klassen van de Oisterwijkse basisscholen. Maar ook de stadsdichter zal zich voortaan onder haar vleugels scharen.

De overdracht van WieKentKunst naar Oisterwijk Schrijft Cultuur staat te gebeuren op de avond van de uitreiking van de Cultuurprijs en de Karel Groenlandprijs, op 22 september in cultureel centrum Den Boogaard in Moergestel. Tijdens deze avond, waarin niet alleen de genomineerden voor beide prijzen zich presenteren maar ook andere kunstuitingen aan bod komen, is het gedicht dit jaar prominent vertegenwoordigd. Volgend op de overdracht van het stadsdichterschap zal Stichting Oisterwijk Schrijft Cultuur de nieuwe stadsdichter bekendmaken, die de komende jaren de vier Oisterwijkse kernen op zijn/haar eigen bloemrijke manier in woorden zal schilderen.

Benieuwd wie de Cultuurprijs en Karel Groenlandprijs in de wacht sleept en wie de nieuwe Stadsdichter wordt ga op vrijdagavond 22 september naar Den Boogaard in Moergestel! Het is gratis toegankelijk. U bent welkom vanaf 19.45 uur.

Cultuurprijs én Karel Groenland prijs 2023

Het bestuur van Stichting Oisterwijk Schrijft Cultuur heeft zich, de afgelopen periode, beraden op de opzet van de Karel Groenland Cultuurprijs. Gekeken is naar de uitgangspunten, doelstelling en draagvlak in de brede gemeenschap.

Uiteindelijk heeft het bestuur besloten om tot de volgende gewijzigde opzet van de Cultuurprijs te komen.

De Cultuurprijs wordt uitgereikt aan personen en verenigingen/stichtingen, die een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan cultuur in de kernen Oisterwijk, Moergestel, Haaren en Heukelom.
Cultuur wordt in brede zin bedoeld.
De prijs is bestemd voor projecten of bijdragen van personen/stichtingen/verenigingen, die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan cultuur. Commerciële culturele activiteiten worden uitgesloten.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de Cultuurprijs en de Karel Groenland prijs.
De Cultuurprijs wordt voortaan in samenwerking met de Gemeente Oisterwijk uitgereikt aan personen/stichtingen/verenigingen, die met een actueel project of activiteit een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan cultuur in één of meerdere kernen van Oisterwijk.
De Karel Groenland prijs wordt een oeuvreprijs voor personen/stichtingen/verenigingen, die gedurende een lange periode een bijdrage hebben geleverd aan cultuur in brede zin in de voornoemde kernen.
Beide prijzen zullen voortaan om de twee jaar worden uitgereikt.
Aanmeldingen mogen op ieder gewenst moment tot aan de vastgestelde sluitingstermijn.
Er zijn nieuwe reglementen opgesteld voor beide prijzen.
Er is op de gebruikelijke wijze een jury samengesteld onder leiding van een onafhankelijk voorzitter.
De gewaardeerde samenwerking met Sociaal-Cultureel Centrum Tiliander en Den Boogaard blijft ook in de nieuwe opzet.
Wij hopen en vertrouwen dat op deze wijze de Cultuurprijs ook naar de toekomst een gewaardeerd onderdeel blijft van de kernen van de Cultuurprijs en Karel Groenland prijs 2023!