Karel Groenland prijs

REGLEMENT EN PROCEDURE

De Karel Groenland prijs wordt tweejaarlijks in de gemeente Oisterwijk uitgereikt. Deze prijs is een oeuvreprijs bestemd voor personen, groepen, stichtingen en verenigingen, die gedurende een langere periode een vrijwillige en grote culturele bijdrage hebben geleverd aan cultuur in de breedste zin voor de kernen Oisterwijk, Moergestel, Heukelom of Haaren.

De prijs wordt sinds 2012 uitgereikt en is vanaf 2017 vernoemd naar wijlen Karel Groenland, die zijn leven lang als vrijwilliger een grote culturele bijdrage aan de Oisterwijkse gemeenschap heeft geleverd.

De Karel Groenland prijs wordt georganiseerd door Stichting Oisterwijk Schrijft Cultuur in nauwe samenwerking met Stichting Oisterwijk Verbeeldt.

De Karel Groenland prijs bestaat uit:

 • Een onderscheiding in de vorm van een speldje
 • Een oorkonde

De criteria:

De Karel Groenland prijs is bestemd voor groepen, stichtingen en verenigingen uit de gemeente Oisterwijk (Oisterwijk, Moergestel, Heukelom, Haaren) die zich voor het culturele leven, in de ruimste zin van het woord, binnen de gemeente belangeloos inzetten of hebben ingezet en voor vrijwilligers die zich voor deze groepen inzetten of hebben ingezet. Hierbij zijn de volgende criteria van toepassing.

De culturele prestaties hebben betrekking op een langere periode van minimaal 10 jaar en dienen geleverd te zijn binnen één van de volgende disciplines:

 • Podiumkunst (dans, toneel, muziektheater, kleinkunst en meer).
 • Beeldende kunst (schilderkunst, beeldhouwkunst en meer).
 • Muziek (composities en/of uitvoeringen).
 • Audiovisuele kunst (film, fotografie en meer).
 • Literaire kunst (poëzie, proza, liedteksten en meer).
 • Conservering cultureel erfgoed.
 • Multimedia.
 • Een andere culturele uiting.

De genoemde (culturele) prestaties zijn van aantoonbaar belang voor en hebben een wezenlijke bijdrage geleverd aan de gemeenschap van één of meerdere kernen van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom of Haaren.

Vormen van samenwerking, de langdurige inzet, eventueel multidisciplinair karakter, het publieksbereik, de opgebouwde naam en de kwaliteit van de prestatie zijn voor de jury basis voor hun overwegingen.

Niet het aantal van de voordrachten, maar de aard en de inhoud van de prestatie is doorslaggevend.

Op het aanmeldformulier dient een duidelijke beschrijving te staan van de geleverde prestatie(s) en een heldere motivatie op basis waarvan de kandidaat wordt voorgedragen.

De procedure: 

Voor het aanmelden van kandidaten voor de Karel Groenland prijs geldt de volgende procedure:

 • Kandidaten kunnen worden voorgedragen tot 15 juni in het jaar dat de uitreiking plaatsvindt. Aanmeldingen na 15 juni doen mee met de eerstvolgende Karel Groenland verkiezing.
 • Kandidaten kunnen niet zichzelf voordragen, dit moet door een andere persoon, vereniging, stichting of instelling gebeuren.
 • Uit de nominaties worden door een deskundige jury drie kandidaten geselecteerd en openbaar gemaakt. Uit deze genomineerden wordt door dezelfde jury een winnaar gekozen.
 • Kandidaten worden voorgedragen door het invullen en verzenden van het aanmeldformulier.
 • De jury draagt verantwoordelijkheid voor een onafhankelijke en zorgvuldige jurering op grond van de criteria zoals hierboven omschreven.
 • In alle gevallen waarin bovengenoemde criteria niet voorzien, beslist de jury.
 • Op de derde vrijdag van de maand september wordt in cultuurcentrum Tiliander in Oisterwijk de winnaar bekend gemaakt en wordt de Karel Groenland prijs gelijktijdig met de tweejaarlijkse Cultuurprijs, uitgereikt tijdens een gevarieerd programma.

De aanmelding: 

Het voordragen van kandidaten voor de Karel Groenland prijs is mogelijk tot 15 juni in het jaar waarin de uitreiking plaatsvindt.

Maak gebruik van het aanmeldingsformulier om een persoon, groep, stichting of vereniging te nomineren voor de Karel Groenland prijs. Vul de velden in en klik op verzenden.