Oostflank; een samenwerkingsverband


Ten Oosten van Tilburg liggen fraaie dorpen in het midden-Brabants land
Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel zijn met die grote stad verbonden
Haaren, Heukelom en Moergestel gaan met het dorp Oisterwijk hand in hand
Toch hebben de mensen in die stad en van dat platteland elkaar gevonden

Tussen Tilburg en Oisterwijk en ook nog verderop liggen grazige groene weien
En vruchtbare landbouwgrond strekt zich daar uit met akkers vol gewassen
Vooral in het oog springen veelsoortige jonge bomen, gekweekt in lange rijen
En er is hier nog zoveel meer natuur te zien die de mensen laat verrassen

Dit zowel iemandsland als niemandsland (?) tussen dorpen en stad gelegen
Een buitengebied van ons allemaal om zijn ecologische waarde zeer geroemd
Biedt ongekende mogelijkheden, zo veelvoudig, elders kom je dat niet tegen
Daarom gaat dit paradijs op de schop met een project; OOSTFLANK genoemd

De bestuurders van de gemeente Tilburg en die van de gemeente Oisterwijk
Elk voor hun deel de hoeders van dit rijkgeschakeerde stukje Brabants land
Bedachten hiervoor een inzichtelijk plan en het ligt voor iedereen te kijk
Want opgetekend in een openbaar Koersdocument kan het van hand tot hand

Een visioen wordt werkelijkheid, een prachtig toekomstbeeld komt eens uit
Alles waarover is gewikt en is gewogen vindt men in dat gewichtig document
Woningbouw, economie, landschap, flora, fauna, ecologie, zelfs mobiliteit
Gaan met wetenschap gevoed de volle aandacht krijgen, een visie ongekend

De vroedevaderen voornoemd overleggen met de belanghebbende partijen
Allen die het aangaat hebben het recht te strijden voor behoud van hun bezit
Het wordt een pandemonium van oeverloos met elkander vredig bakkeleien
Uiteindelijk worden Jan en Alleman het dan eens en kan het project op de rit

Na veel gesoebat komt het dus zeker goed; iedereen weet dan hoe het moet
Stadsbestuur en dorpsbestuur zijn er mee klaar er gaat iets groots gebeuren
Er komt een metamorfose van dit gebied, eind goed, al goed, over vijftien jaar
Boomkwekers, agrariƫrs, burgers, buitenlui, niemand heeft nog wat te zeuren

Zodra iedereen dus tevreden is gesteld, alle neuzen dezelfde kant op staan
Kan de spade in de grond, het nieuws zoemt rond, niemand zal meer zwijgen
OOSFLANK begint te ontstaan, daarmee breken mooie perspectieven aan want welvaart en leefbaarheid in genoemde dorpen zullen hierdoor stijgen

Terug naar alle gedichten van Ton van de Wouw