Procedure

Voor het aanmelden van kandidaten geldt de volgende procedure:

  • vanaf 1 mei 2019 kunnen kandidaten worden voorgedragen.
  • kandidaten kunnen zichzelf niet voordragen, dit moet door een andere persoon, vereniging of instelling gebeuren.
  • Wilt u een kandidaat voordragen dan kunt u een aanmeldformulier bestellen bij info@oisterwijkschrijftcultuur.nl
  • aanmeldingen moeten vóór 15 juni2019 binnen zijn.
  • op 20 september 2019 wordt in cultuurcentrum de Boogaard in Moergestel  de winnaar bekend gemaakt.

De winnaar blijft natuurlijk geheim tot 20 september maar de genomineerden daar doen we niet geheimzinnig over: wij zullen ze tijdig in de media “etaleren”.

Uit alle aanmeldingen worden 5 personen, stichtingen of instellingen op basis van hun verdiensten genomineerd.

Op 20 september zullen zij in het zonnetje worden gezet en zal de uiteindelijke winnaar worden bekendgemaakt.

Op 20 september wordt de Karel Groenland Cultuurprijs 2019 aan éen van deze genomineerden uitgereikt tijdens een zeer gevarieerd programma dat zal worden gepresenteerd door Rick Schilders. De stichting Oisterwijk Schrijft Cultuur dankt haar sponsoren en donateurs. Zonder hen was het niet mogelijk om dit evenement te organiseren.

Onze volgende activiteit staat ook weer op de rol: aansluitend aan de KinderBoekenWeek zal de winnaar van de schrijfwedstrijd voor kinderen worden bekendgemaakt.