Reglement en procedure

Karel Groenland Cultuurprijs

Jaarlijks wordt in Oisterwijk de Karel Groenland Cultuurprijs uitgereikt. Deze prijs is bestemd voor een groep of een persoon die zich voor de cultuur in brede zin verdienstelijk heeft gemaakt in Oisterwijk, Moergestel Heukelom of Haaren. 

Cultuur valt nooit stil! 

Een deel van de culturele wereld had het in de jaren 2020 en 2021 moeilijk door de maatregelen die het coronavirus met zich meebracht. Cultuur valt echter nooit stil! Er is een aantal mensen dat er in slaagt hun culturele werk ook ‘in stilte’ voort te zetten. We nodigen u uit deze doorzetters te nomineren voor de Karel Groenland Cultuurprijs 2021! 

De prijs wordt sinds 2012 uitgereikt en is vanaf 2017 vernoemd naar wijlen Karel Groenland, die zijn leven lang als vrijwilliger een grote culturele bijdrage aan de Oisterwijkse gemeenschap heeft geleverd.

De Karel Groenland Cultuurprijs wordt georganiseerd door Stichting Oisterwijk Schrijft Cultuur in nauwe samenwerking met Stichting Oisterwijk Verbeeldt.

De Karel Groenland Cultuurprijs bestaat uit: 

 • Een wisseltrofee ontworpen door Harm Timmermans, bekend Oisterwijks beeldhouwer.
 • Een geldbedrag à € 250,00.
 • Een oorkonde.
 • Gratis gebruik van één van de theaters (Tiliander of den Boogaard), inclusief complete techniek, voor een uitvoering of een expositie. 

De criteria:

De cultuurprijs is bestemd voor een ingezetene of organisatie uit de gemeente Oisterwijk (Oisterwijk, Moergestel, Heukelom, Haaren) die zich voor het culturele leven, in de ruimste zin van het woord, binnen de gemeente belangeloos inzet of heeft ingezet. Hierbij zijn de volgende criteria van toepassing:

De culturele prestaties hebben betrekking op het jaar 2020 en/of 2021 en dienen geleverd te zijn binnen één van de volgende disciplines:

 • Podiumkunst (dans, toneel, musical, cabaret en meer).
 • Beeldende kunst (schilderkunst, beeldhouwkunst, houtsnijkunst en meer).
 • Muziek (componeren en/of uitvoerend).
 • Audiovisuele kunst (film, fotografie en meer).
 • Literaire kunst (poëzie, proza, liedteksten en meer).
 • Conservering cultureel erfgoed.
 • Multimedia.
 • Een andere culturele uiting.

De genoemde culturele prestaties zijn van aantoonbaar belang voor de Oisterwijkse gemeenschap.

Innovatieve aspecten, vormen van samenwerking, eventueel multidisciplinair karakter, publieksbereik en de kwaliteit van de presentatie zijn voor de jury basis voor hun overwegingen.

Niet het aantal ondersteuningen van de voordrachten, maar de aard en de inhoud van de prestatie is doorslaggevend.

Op het aanmeldformulier dient een duidelijke beschrijving te staan van de geleverde prestatie(s) en een heldere motivatie op basis waarvan de kandidaat wordt voorgedragen.

De voordrachten voor de Karel Groenland Cultuurprijs 2021 dienen uiterlijk vóór 15 juli 2021 ontvangen te zijn. Op die datum sluit de inzendtermijn.

De procedure: 

Voor het aanmelden van kandidaten voor de Karel Groenland Cultuurprijs 2021 geldt de volgende procedure:

 • Vanaf 1 juni 2021 kunnen kandidaten worden voorgedragen, aanmeldingen moeten vóór 15 juli 2021 binnen zijn.
 • Kandidaten kunnen niet zichzelf voordragen, dit moet door een andere persoon, vereniging, stichting of instelling gebeuren.
 • Uit de nominaties worden door een deskundige jury vijf kandidaten geselecteerd en openbaar gemaakt. Uit deze genomineerden wordt door dezelfde jury een winnaar gekozen.
 • Wilt u een kandidaat voordragen, dan kunt u hieronder het aanmeldformulier invullen en dit verzenden.
 • De jury draagt verantwoordelijkheid voor een onafhankelijke en zorgvuldige jurering op grond van de criteria zoals hierboven omschreven.
 • In alle gevallen waarin bovengenoemde criteria niet voorzien, beslist de jury.
 • Op vrijdagavond 24 september 2021 wordt in cultuurcentrum Tiliander in Oisterwijk de winnaar bekend gemaakt en wordt de Karel Groenland Cultuurprijs 2021 uitgereikt tijdens een gevarieerd programma.

Stichting Oisterwijk Schrijft Cultuur dankt haar sponsoren en donateurs. Zonder hen was het niet mogelijk om dit evenement te organiseren.

De aanmelding: 

Het nomineren van kandidaten voor de Karel Groenland Cultuurprijs 2021 is mogelijk van 1 juni 2021 tot 15 juli 2021. 

Maak gebruik van onderstaand aanmeldingsformulier om een persoon, instelling, stichting of vereniging te nomineren voor de Karel Groenland Cultuurprijs 2021. Vul de velden in en klik op verzenden.

Hieronder het aanmeldformulier

- Podiumkunst - Beeldende kunst - Muziek - Audiovisuele kunst - Literaire kunst - Conservering cultureel erfgoed - Multimedia - Anders, namelijk

Wilt u liever het aanmeldformulier printen klik dan hier.