Reglement

Reglement Karel Groenland Cultuurprijs 2019

Wat houdt de prijs in?

De Karel Groenland Cultuurprijs bestaat uit:

 • Een wisseltrofee ontworpen door Harm Timmermans, bekend Oisterwijks kunstenaar
 • Een geldbedrag ad € 250,00 beschikbaar gesteld door de stichting Oisterwijk Schrijft Cultuur
 • Een oorkonde
 • Gratis gebruik van één van de theaters (Tiliander of den Boogaard) inclusief complete techniek, voor een uitvoering of een expositie.

Wat zijn de criteria?

De cultuurprijs is bestemd voor een ingezetene of een organisatie uit de gemeente Oisterwijk (Oisterwijk, Moergestel, Heukelom) die zich voor het culturele leven in de ruimste zin van het woord binnen de gemeente inzet of heeft ingezet. Hierbij zijn de volgende criteria van toepassing:

 • De culturele prestaties hebben betrekking op het jaar 2018 of een periode waarvan het jaar 2018 deel uit maakt en dienen geleverd te zijn binnen één van de volgende disciplines:
  • Dans
  • Theater
  • Beeldende kunsten
  • Muziek
  • Audiovisuele media
  • Literaire kunst
  • Conservering cultureel erfgoed

 

 • De genoemde culturele prestaties zijn van aantoonbaar belang voor de Oisterwijkse gemeenschap
 • Innovatieve aspecten, vormen van samenwerking, eventueel multidisciplinair karakter, publieksbereik en de kwaliteit van de presentatie zijn voor de jury basis voor hun overwegingen.
 • De kandidaatstelling voor de prijs geschiedt op basis van voordracht en kan niet op inschrijving
 • Niet het aantal ondersteuningen van de voordrachten, maar de aard en de inhoud van de prestatie is daarbij doorslaggevend.
 • Op het aanmeldformulier dient een duidelijke beschrijving te staan van de geleverde prestatie(s) en een heldere motivatie op basis waarvan de kandidaat wordt voorgedragen.
 • De voordrachten voor de Karel Groenland Cultuurprijs kunnen doorlopend worden ingezonden, maar dienen uiterlijk vóór 15 juni 2019 In het bezit te zijn van het secretariaat: info@oisterwijkschrijftcultuur.nl . Op die datum sluit de inzendtermijn.
 • Anonieme inzendingen worden niet in behandeling genomen.

Hoe is de procedure?

 • De jury zal niet alle nominaties openbaar maken, maar beperkt zich tot maximaal 5 nominaties.
 • De jury draagt verantwoordelijkheid voor een onafhankelijke en zorgvuldige jurering op grond van de criteria zoals hierboven is omschreven.
 • In alle gevallen waarin bovengenoemde criteria niet voorzien, beslist de jury.
 • De jaarlijkse prijsuitreiking zal afwisselend in de cultuurcentra van Oisterwijk en Moergestel plaatsvinden.