Samenstelling jury 2019

Er is een pool van kandidaat juryleden. Na de sluitingstermijn voor de aanmeldingen wordt uit deze pool de jury van 5 personen (voorzitter en 4 leden) samengesteld. Hiervoor is gekozen om belangenverstrengeling zo veel mogelijk te voorkomen. Het zou immers kunnen dat een kandidaat jurylid voorzitter of bestuurder van een  genomineerde instelling is.

De voorzitter van de jury is Evelien Nelemans, zij is onafhankelijk en objectief. Evelien met een passie: passie voor kunst in het algemeen en voor amateurkunst in het bijzonder.
Sinds 2006 is zij na de studie Theaterwetenschap en Kunstbeleid- en management te vinden in de Brabantse kunstwereld.
Eerst bij het Centrum voor Amateurkunst Noord-Brabant, vervolgens bij Kunstbalie en vanaf 2018 bij Kunstloc Brabant.
Sinds het ontstaan van Kunstloc Brabant is zij werkzaam als Programmaleider Versterken Culturele Sector.
Ook in haar vrije tijd gaat de passie door. Evelien is enthousiast amateurdanser in Hoevelaken en is vaak te vinden in het theater of museum.

Na de sluitingstermijn 15 juni 2019 wordt gekeken naar de nominaties. Uit de pool van kandidaat jury leden wordt gezocht naar geschikte kandidaten, die geen relatie hebben tot de genomineerden en zo veel mogelijk onafhankelijk en objectief naar de nominaties kunnen kijken.

In 2019 bestond de jury naast de voorzitter Evelien Nelemans uit:

Ellen Brouwers

Niels van de Ven

Toine van de Klundert

Irene Lemmens

De jury heeft de stevige taak om uit vele kandidaten 5 nominaties te selecteren

20 september 2019 is de winnaar in Cultuur Centrum de Bogaard Moergestel bekend gemaakt