Verlossing in herinnering

‘Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst’
Gedicht voor de herdenking op 4 mei 2015.

“Proberen te vergeten verlengt slechts de ballingschap; het geheim van de verlossing ligt in de herinnering.” (Joods gezegde)

Elk jaar in mei, de vierde
Herdenken wij
Slachtoffers van een oorlog
overledenen
overlevenden
nazaten

Elk jaar in mei, de vierde
Herinneren wij
Hoe het was, die oorlog
Uiteengereten families
Honger
Geweld

Elk jaar in mei, de vierde
Geven wij door
Dat dit nooit meer mag, zo’n oorlog
Aan machthebbers
regeringen
onze kinderen

Elk jaar in mei, de vijfde
Vieren wij
Onze vrijheid, sinds die oorlog
Met overlevenden
Nazaten
Onze kinderen

Elk jaar in mei, nog jaren lang
Blijven we herinneren
Ons verleden
Voor de toekomst
Want het geheim van verlossing
Ligt in herinnering

Terug naar alle gedichten van Karin van den Heuvel